Szent Mihály római katolikus templom

Szent Mihály római katolikus templom

Nyergesújfalu

A plébánia és a templom története

Plébániája középkori eredetű. Az 1332–37. évi pápai tizedjegyzék a veszprémi egyházmegye budai főespereséhez tartozó Nova Villa-nak Saul nevű papját említi. A Lippay Györgytôl 1647-ben elrendelt plébánia-összeírásban Nyergesújfalu az esztergomi székesegyházi főesperességben szerepel, és van plébánosa. 1700 körül Péliföld-szentkereszt, Lábatlan, Piszke, Mogyorós, Karva, Bajót a filiái, amelyek az idők folyamán sorra önállósulnak. Régi templomát az 1701. évi visitatio canonica szerint rendbe hozták. Később kétszer leég. Elôször Keresztély Ágost állíttatja helyre, majd az 1747-es, második tűzvész után Mária Terézia szorgalmazta újjáépítését. Így került a műemlék jellegű, barokk templom (532 m2) kapuja fölé az 1770-es évszám és a királynő címere. – A pestis-járvánnyal kapcsolatban 1739-ben emelik a Szent Sebestyén és Szent Rozália kápolnát, az 1863-as tűzvész után pedig a Szentháromság-szobrot. – A templomot 1966-ban renoválják és új liturgikus terét 1976-ban alakítják ki. – Műemlék jellegû az 1779-bôl származó, egyházi tulajdonban levô plébániaház, a sánchegyi kőkereszt és a Szentháromság-kápolna romjai. Az 1919-ben letelepedett szalézi rend magángimnáziumot vezetett 1950-ig. Az angol-kisasszonyok 1920–32 között, az Isteni szeretet leányai pedig 1933–50 között működtek a plébánián. A katolikus iskolában tanított 1903 és 1906 között Harmat Artúr zeneszerző.

Anyakönyvek: 1730-tól.

A templom és plébánia története 1990-től.

A templom tornya újra dőlni kezd a Duna felé a templom hajóra. 1991-ben vasbeton megerősítést kap belülről, alaptól a torony csúcsig. Ekkor kerül elbontásra az orgona, melyet már nem lehetett visszaállítani. (Azóta digitális orgona kíséri a liturgiát.) Ekkor tűnt el a falakról a díszítő festés és a Szent Cecília kép a kórus fölül.

1992-ben a plébánia igényelte vissza az Isteni Szeretet Leányainak a rendházát és iskoláját, melyet Idősek Otthonává alakított át, közel 10 évi munkával. Ma 30 idősnek ad helyet. Az Otthonban kialakított kápolna lesz a romos Szentháromság kápolna jogutódja.

Ez idő tájt lett áthelyezve és felújítva Szentháromság szobor a 10-es út szélesítése miatt az Új Köztemetőbe.

1997-ben a plébánia épület teljes külső-belső felújítására kerül sor, majd a templom torony, homlokzat, tető és a teljes külső. 2003-ban kezdődik a Lohr Ferenc által, 1939-ben készített templom belső festésének restaurálása, melyet Tarr György restaurátor művész végez el.

Jelenlegi plébános: Szőcs László

Telefonszám: 20/823-1676

Galéria

Vissza